S Studorskega prevala smo se podali naprej proti Vodnikovemu domu na Velem polju.