Pri Vodnikovemu domu smo se okrepčali in odžejali ter si dotočili vodo.