Člani upravnega odbora:

 • Stanko Robin – predsednik društva
 • Izidor Močilnik – podpredsednik
 • Miran Trop – podpredsednik in gospodar koče
 • Branko Oder – hišnik koče
 • Andrej Rebol – voznik
 • Veronika Viltužnik – predsednica vodniškega odseka
 • Etbin Melanšek – predsednik markacistov
 • Lara Fajmut – MO
 • Sonja Grnjak – MO
 • Štefan Keber – kultura
 • Primož Grešovnik – članstvo in spletna stran