Z 20. januarjem smo pričeli pobirati članarino za leto 2020. Članarino boste lahko poravnali pri pobiralcih oziroma v pisarni, ki je odprta vsak torek od 16h-17h. Do konca februarja pa bomo članarino pobirali tudi vsak četrtek od 16-17h.

Posebej naprošamo vse člane, ki imajo naročen Planinski vestnik, da naročnino poravnajo do konca meseca januarja, da lahko izkoristijo popust kot člani PZS!

Vrste in višina članarine za leto 2020:

A – član z največjim obsegom ugodnosti (60,00 €)

A/d – družinski popust (54,60 €)

B – polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti (28,00 €)

B/d – družinski popust (22,60 €)

B1 – polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti (21,00 €)

S+Š – srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti (18,50 €)

S+Š/d – družinski popust (15,00 €)

P+O – predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik (8,00 €)

P+O/d – družinski popust (6,40 €)

IN – oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti (8,00 €)

IN/d – družinski popust (6,40 €)

Člani s plačano članarino imajo številne ugodnosti.

Člansko zavarovanje je od leta 2020 sklenjeno pri zavarovalnici Generali (pretekla leta pri Adriatic Slovenica d. d.). Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

Zavarovalne vsote so objavljene na spletni strani PZS.

Zloženka “Zavarovanje in članstvo v Planinski zvezi Slovenije 2020”.