Vodniki planinskega društva Prevalje poleg vodenja pohodov in tur za odrasle,
sodelujejo tudi pri vzgoji mladih planincev. Z mentoricami v Vrtcu Krojaček Hlaček na Prevaljah, vrtcu Leše in na Osnovni šoli Franja Goloba skrbimo, da se otroci že v mladih letih seznanijo s pohodništvom.

PROGRAM IZLETOV MLADIH PLANINCEV IN PLANINK (predšolski otroci)

Mentorici:

 • Gordana Rednak, Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje,
 • Saša Pupavac, Vrtec Leše

PLANINSKI IZLETI:

 • 2 x mesečno »Planinske urice« — pohodi po bližnji okolici
 • pomladanski pohod s starši na Dukles,
 • planinski tabor na Kopah v juniju.

PLAN DEJAVNOSTI MLADIH PLANINCEV IN PLANINK OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

Mentorici planinskega krožka:

 • Lara Fajmut
 • Sonja Grnjak

PLANINSKI POHODI:

 • Šteharski vrh
 • S Prevalj na Volinjak (Kajžarjev, Riflov in Pristov vrh)
 • Košenjak
 • Brinjeva gora z ravenške strani
 • jesenski planinski pohod s kostanjevim piknikom Lovska koča Jamnica
 • Uršlja gora
 • predpraznični nočni pohod s svetilkami v neznano

VEČDNEVNE DEJAVNOSTI V NARAVI:

 • planinsko zimovanje VELIKA PLANINA (februar 2021)
 • ZAKLJUČNI PLANINSKI IZLET – ŠKOCJANSKE JAME IN LADJA SOLINARKA (maj 2021)
 • 15. planinski tabor POKLJUKA (junij 2021)
 • jesenski planinski vikend RIBNIŠKA KOČA (oktober 2021)

Večdnevne dejavnosti v naravi organiziramo za učence od 3. razreda dalje.

Zaradi različnih okoliščin se lahko število planinskih pohodov med šolskim letom spremeni.

Mladi planinci in planinke:

 • se seznanijo s primerno planinsko opremo;
 • se navajano na pravilno uživanje tekočin (vode) in hrane;
 • spoznajo pravila pohodništva in obnašanja v naravi;
 • opazujejo, spoznavajo rastline in živali;
 • se navajajo na ohranjanje narave;
 • se navajajo na pravilno hojo;
 • se navajajo na premagovanje naporov;
 • krepijo prijateljstvo.