Planinsko društvo Prevalje, ki je leta 2009 praznovalo 90-letnico, že dolga leta oskrbuje in vzdržuje planinski dom na Uršlji gori. Njegove dejavnosti (med katerimi ne smemo pozabiti vsakoletnih kulturnih srečanj) potekajo predvsem v prizidku, zgrajenem v letu 1984, saj je stari del, potreben celovite prenove.

Kontaktni podatki najemnika Nejca Juvana:

telefon: +386 (0)64 132 385, e-mail: juvan.nejc2@gmail.com

Člani PD Prevalje  so v letih 2005 – 2009 s prizadevnim prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi društva obnovili stranišča, zamenjali okna, kupili pomivalni stroj, posodobili kuhinjo in shrambo, da bi olajšali delo oskrbnikoma in dežurnim planinkam ter planincem. Ker pa so vse aktivnosti društva usmerjene v dobro počutje in zadovoljstvo obiskovalcev Uršlje gore, ki jih je na srečo vsako leto več, se je PD Prevalje odločilo kočo popolnoma obnoviti.

V letu 2010 se je društvo prijavilo na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj-ESRR, namenjenih za obnovo in posodobitev planinskih postojank. Akcija poteka v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Na razpisu smo bili uspešni in tako pridobili 56,3% skupne vrednosti stroškov opravljene investicije.

S pomočjo pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev smo tako posodobili kopalnico, zamenjali točilni pult, mize in stole, naredili demit fasado, azbestno kritino pa zamenjali s trapezno pločevino.

Zaradi vsega, kar smo v letu 2010 s skupnimi močmi storili, je prišla do izraza naša skrb za čistost okolja, za varčevanje z energijo, za ohranitev kulturne dediščine, za spoštovanje dela, ki so ga opravili naši predhodniki, in za dobro počutje vseh planincev, ki obiščejo našo 1696 m visoko Uršljo goro.

Posebnost našega planinskega doma je, da ima internetno povezavo in točko e-vem ter da je odprt ob vikendih in praznikih tudi pozimi.

Dom na Uršlji pred prenovo
Dom pred prenovo.
dom-po-prenovi
Dom po prenovi.