Člani mladinskega odseka:

  • Lara Fajmut
  • Sonja Grnjak
  • Izidor Močilnik
  • Primož Grešovnik