Člani upravnega odbora:

  • Stanko Robin – predsednik društva
  • Izidor Močilnik – podpredsednik
  • Miran Trop – podpredsednik in gospodar koče
  • Branko Oder – hišnik koče
  • Andrej Rebol – voznik, predsednik markacistov
  • Veronika Viltužnik – predsednica vodniškega odseka
  • Lara Fajmut – MO
  • Sonja Grnjak – MO
  • Štefan Keber – kultura
  • Primož Grešovnik – članstvo in spletna stran